#

THÔNG BÁO

Công bố kết quả Cuộc thi Thiết kế Website 2021

1700

Sau phần thuyết trình về ý tưởng chọn chủ đề, bố cục, nội dung và kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong website dự thi, các nhóm đã trả lời một số câu hỏi của Ban giám khảo cuộc thi.

Kết quả chung cuộc với tỷ lệ 30% bình chọn online và 70% điểm từ Ban giám khảo như sau:

GIẢI THƯỞNG

Nhóm

Chủ đề

Thành viên

NHẤT

3 ANH EM

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bành Văn Kỳ (NT)  - K12TT
Chu Hữu Mạnh - K12TT
Trần Đình Khanh - K12TT

NHÌ

COLOR OF LIFE

Quảng bá du lịch Kon Tum

Nguyễn Minh Lực (NT) - K11TT
Nguyễn Văn Toàn - K11TT
Hoàng Khắc Cường  - K11TT

BA

CODON 

Quảng bá về Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Đặng Bảo Linh (NT) - K11TT
Võ Đặng Ngọc Giả - K11TT
Cao Thị Hồng Hạnh - K11TT

KHUYẾN KHÍCH

NONAME

Quảng bá về Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

Trịnh Hồng Thức (NT) - K11TT
Khankeo Sodp - K11TT

KHUYẾN KHÍCH

ROAD TO WINNER

Quảng bá về Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

SYHAPANYA  Phadith (NT) - K19NH
PHONTHIPSAVAT  Bino - K19TT
VONGNORKEO Phavanh - K19TT

Các nhóm liên hệ Văn phòng Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp (H401) từ ngày 4/1/2022 để nhận giấy chứng nhận và giải thưởng.