#

#

Thạc sĩ: Nguyễn Văn Linh

0

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Email: nvlinh@kontum.udn.vn

Môn giảng dạy: Kỹ thuật thi công xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng; Kết cấu bê tông cốt thép

Chưa cập nhật

Giảng viên khác

#
#
Lê Thị Thu Trang
  • 30-06-2021
  • 0
#
Trần Quốc Hùng
  • 27-07-2021
  • 0