#

#

Thạc sĩ: Lê Thị Thu Trang

0

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm và đồ uống

Email: ttkvan@kontum.udn.vn

Môn giảng dạy: Công nghệ sinh học (Công nghệ vi sinh vật, Công nghệ enzyme, Công nghệ sinh học thực phẩm)

Chưa cập nhật

Giảng viên khác

#
#
Nguyễn Văn Linh
  • 09-07-2021
  • 0
#
Trần Quốc Hùng
  • 27-07-2021
  • 0