#

#

Tiến sĩ: Đồng Ngọc Nguyên Thịnh

0

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Email: dtnthinh@kontum.udn.vn

Môn giảng dạy: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

Chưa cập nhật

Giảng viên khác

#
Lê Thị Thu Trang
  • 30-06-2021
  • 0
#
Nguyễn Văn Linh
  • 09-07-2021
  • 0
#
Trần Quốc Hùng
  • 27-07-2021
  • 0