Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


[1] Bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 4 ngành Kinh tế xây dựng (30/12/2014)
[2] Tập huấn Nghiên cứu khoa học (28/08/2014)
[3] Cuộc thi tài năng sinh viên kinh tế lần 2 - 2014 (28/08/2014)
[4] Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum “Rung chuông vàng” (25/05/2012)
[5] Chung kết cuộc thi "Sinh viên tài năng - thanh lịch" lần 2 năm 2012 (25/05/2012)
[6] Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm và làm việc tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (25/05/2012)
[7] Cuộc thi Sinh viên tài năng thanh lịch năm 2010 (31/08/2010)
 Tìm thấy: 7 mục / 1 trang