Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ - Kỹ thuật, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ:
54 Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060 2211 117
Email: ToCNKT-PHKT@googlegroups.com

 
GIỜ LÀM VIỆC

- Từ thứ 2 đến thứ 6:
+ Sáng: Từ 7h15 đến 11h00
+ Chiều: Từ 13h15 đến 17h00
- Sáng thứ 7: Từ 7h30 đến 11h00
- Chiều thứ 7 và Chủ nhật: Nghỉ