Trang chủ
Giới thiệu
Đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Thông tin
Tài nguyên
Liên hệ
LIÊN KẾT
LIÊN KẾT

Lịch tiếp sinh viên tuần 40 (11/05/2015 7:38:40 AM)
STT Họ tên GV Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng
Bộ môn Xây dựng                       
1 Phạm  Kiên  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
2 Bùi Thị Thu  Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép
3 Nguyễn Thị  Kha Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Hướng dẫn Đồ án môn học Trực khoa
4 Nguyễn Văn Linh Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Giảng dạy K612KX, PD5 Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa Trực khoa
5 Huỳnh Thị Yến  Thảo Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
Bộ môn Công nghệ thông tin                      
1 Lê Thị Bảo Yến Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
2 Đồng Ngọc Nguyên Thịnh Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học  Đi học 
should i cheat on my boyfriend blog.gobiztech.com i just cheated on my boyfriend
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com viagra coupons 2016
xeloda kanser xeloda kanser xeloda kanser
coupons website website to print coupons free discount codes
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge