#

THÔNG BÁO

Học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai (Lighting up your future” Scholarship – LUYF)

551

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên năm 1, 2, 3 thuộc các nhóm ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số và có thành tích trong học tập và hoạt động cộng đồng, xã hội; sinh viên có ý tưởng về các dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng;

- Sinh viên khuyết tật trên cả nước thuộc mạng lưới của DRD.

2. Số lượng và trị giá học bổng

- Số lượng: 200 suất.

- Trị giá học bổng: Tổng giá trị học bổng lên tới 25.000.000 VND/suất;

+ Cơ hội thực tập và việc làm tại Deloitte Việt Nam và các đối tác của Deloitte Việt Nam

+ Tham gia các khóa đào tạo và chương trình phát triển kỹ năng. Tham gia mạng lưới LUYF mentor hub: được cố vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia.

+ Đặc biệt, tất cả các bạn đăng ký học bổng đều được mời tham dự một khóa đào tạo kỹ năng phát triển bản thân do chuyên gia Deloitte trực tiếp giảng dạy.

3. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận hồ sơ: đến 15/08/2022

- Thời gian phỏng vấn: Từ tháng 8 đến tháng 9/2022

- Thời gian trao học bổng: Tháng 9/2022.

4. Hình thức nộp hồ sơ

Sinh viên tham gia chương trình học bổng nộp hồ sơ trực tiếp về Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai, thông tin cụ thể:

- Đăng ký thông tin tại địa chỉ: https://forms.office.com/r/TX3Vv0yEk9

- Thông tin về chương trình học bổng: https://drive.google.com/.../1Y0lkdXOPe.../view

- Fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/LUYF.Alumni

- Email: vnluyf@deloitte.com